Πληροφορίες για την ακύρωση των παραγγελίων

Μπορείτε να ακυρώσετε μία παραγγελία σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.


Σε περίπτωση που αλλάξατε γνώμη για οποιονδήποτε λόγο για την παραγγελία σας ή μέρος αυτής έχετε τη δυνατότητα να την ακυρώσετε. Βασική προϋπόθεση είναι η ακύρωση να γίνει εγκαίρως μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο +30 25310-31810 ή +30 6982320746 είτε μέσω email στο sales@tzabjewellery.gr ώστε να μην έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής από μέρους μας.

Ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή μόνο για όσο διάστημα δεν έχει ακόμα εκτελεστεί και δεν έχει παραδοθεί στην ταχυμεταφορική.

Positive SSL